Συμβουλεύουμε και
εφαρμόζουμε στρατηγικές
για την υποστήριξη κρίσιμων
εμπορικών επιχειρηματικών
αποφάσεων
Zέτα Κανέλλου

Υπηρεσίες Συμβουλευτικές

Πωλήσεις

Συμβάλλουμε στην ενίσχυση
των θέσεων των πελατών μας
σε όλα τα σχετικά κανάλια
πωλήσεων.

Marketing

Υποστηρίζουμε τους πελάτες
μας με όλα τα στοιχεία του
μίγματος μάρκετινγκ για την
επίτευξη μακροπρόθεσμης &
κερδοφόρας ανάπτυξης.

Επιχειρηματική
Στρατηγική

Συμβουλεύουμε τους πελάτες
μας να δημιουργήσουν
και να διατηρήσουν
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
στην αγορά.

Υπηρεσίες
Εφαρμογής & Υλοποίησης

• Προγραμμάτων Marketing & Πωλήσεων
• Εκπαίδευσης προσωπικού τμήματος Marketing
• Καθοδήγηση προσωπικού
• Δημιουργία διαδικασιών & δομών τμημάτων.
• Έλεγχος εφαρμογής

Μενού